Aigua

Instal·lacions d’aigua

  • Instal·lacions interiors i exteriors de tot tipus, instal·lacions en sales de bany i cuines.
  • Reforma i/o ampliació d’instal·lacions existents.
  • Localització i reparació d’avaries.
  • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials).
  • Entrades generals d’aigua, bateries de comptadors d’aigua, tractament de l’aigua (filtres, equips de filtrat, descalcificadors, cloració, equips de osmosis …).
  • Dipòsits d’aigua, grups de pressió, canonades de tot tipus.
  • Regs d’aspersió.
  • Instal·lació i substitució de sanitaris i aixetes.
  • Localització i reparació de fuites.