Gas i Calefacció

Instal·lacions  de gas natural, butà i propà.

 • Instal·lacions receptores comunitàries.
 • Instal·lacions receptores individuals.
 • Instal·lació de dipòsits de gas propà.
 • Bateries de comptadors.
 • Localització i reparació d’avaries i fuites.
 • Adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions existents.
 • Revisió i certificació d’ instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials).

 

Instal·lacions  de calefacció.

 • Calefacció convencional amb radiadors i/o terra radiant, radiadors d’alumini, ferro o xapa, radiadors de disseny, radiadors tovallolers per a banys.
 • Calderes (de gas, elèctriques, de gasoil, biomassa), calderes centralitzades.
 • Escalfadors d’aigua, termos elèctrics, acumuladors.
 • Termòstats d’ambient, vàlvules de radiador (normals i termostàtiques). Reparació de fuites, regulació i control (electrovàlvules, vàlvules de zona, sondes de temperatura, bombes de circulació, …).
 • Adaptació d’instal·lacions segons normativa vigent.
 • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials).
 • Localització i reparació d’avaries.
 • Instal·lació i substitució d’equips i/o components.