Climatització

Instal·lació d’equips d’aire condicionat .

 

  • Equips per climatitzar amb fred i calor.
  • Splits, multi-splits, cassets, fancoils, de conductes…
  • Instal·lació de terra refrescant.
  • Regulació i control, instal·lació de termòstats, comportes, sondes de
  • temperatura, difusors, …
  • Cortines d’aire i purificadors d’aire.
  • Neteja d’equips i càrrega de gas refrigerant.
  • Reforma i/o ampliació de instal·lacions existents.